A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та спорту Великописарівської селищної ради

Методична скарбниця

Публікації з інноваційної діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників району за 2018 рік (завантажити)

Розробки наших учителів по НУШ

Тутова Т.Г., Молчан В.С. Ранкова зустріч "Моя сім'я" (завантажити)

Мірошниченко А.Д., Завалій Л.В. Розробка ранкової зустрічі (завантажити)

Молчан В.С. Ранкова зустріч "Моя сімя - мій скарб" (завантажити)

Білецька С.В. Розробка тематичного деня (завантажити)

Розробки вчителів англійської мови

Розробки вчителя англійської мови Внликописарівської СШ І-ІІІ ступенів Веркасової Л.І. (завантажити)

Розробки вчителя англійської та німецької мови Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів Думчикової О.В. (завантажити)

Розробки вчителя англійської мови Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів Захарченко Н.О.(завантажити)

Розробки вчителя англійської мови Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів Коваленко Т.Д. (завантажити)

Друковані праці наших учителів

Публікації з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи педагогічними працівниками. 2016 рік

1.Вінницька В.С. Свято «День зустрічі птахів». Захід поза класом  /В.С.Вінницька // Біологія. Позакласна робота Науково-методичний журнал. – Х. Видавнича група «Основа» - 2016. –№4(28).- с.11 – 15.
Анотація. Мета заходу актуалізувати увагу учнів до сучасних проблем охорони, поширення і збільшення чисельності й видового різноманіття перелітних птахів; залучення до практичної діяльності з приваблювання птахів.
2.Стус І.А. Психолого-організаційний аналіз розуміння особливостей управління педагогічними працівниками керівниками загальноосвітніх навчальних закладів /І.А.Стус// Наукове видання. Сучасна наука: погляд молодих. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. – Суми – 2016. – с. 91-95.
Анотація. У статті представлено процедуру дослідження особливостей управління педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено ступінь розуміння керівниками загальноосвітніх навчальних закладів: змісту управління педагогічними працівниками; мети управління педагогічними працівниками; складових управління педагогічними працівниками; труднощів, з якими стикаються під час управління педагогічними працівниками; системи чинників, які впливають на успішність управління педагогічними працівниками. 
2.Новікова О.П. Позакласнийзахід до Дня Землі для учнів 3-4 класів «Знай, люби, бережи!»  /О.П. Новікова// Журнал «Вихователю ГПД. Усе для роботи». – Х.- Видавнича група «Основа» -   2016.- № 4(52)
Анотація. Розробка заходу з використанням сучасних ІКТ засобів та елементів інтерактивних технологій сприяє формуванню в учнів природозахисних компетенцій та формуванню активної життєвої позиції.
 3.Грицай Л.В. Незмінювані іменники : українська мова, 6 клас /Л.В. Грицай//   Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. «Українська мова і література в школах України» - К. : "Педагогічна преса" -2016№ 1 /  С.26-29
Анотація: розробка уроку
4. Грицай Л.В. "Берегине моя, українська хустко" /Л.В. Грицай//Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журналУкраїнська мова і література в школах України : - К. : "Педагогічна преса" № 2- с. 55-57
http://ecatalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB%20%20&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=2020&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Грицай,%20Любов
Анотація :літературно-музична композиція
5. Грицай Л.В. Під завісою прибраних імен  /Л.В. Грицай// Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал Українська мова і література в школах України - К. : "Педагогічна преса" №12- с.20-25
http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?book=7503
Анотація: у статті висвітлено науково-практичні пошуки вчителя-словесника  щодо псевдонімів (криптонімів, зоонімів і т.д. українських письменників). У публікації вчителі можуть знайти конкретні поради , матеріал щодо підготовки до ЗНО.
6.Кобилко Н. О. Осмислення глибинної сутності спадщини митців слова у процесі вивчення літератури рідного краю/ Н.О. Кобилко//Филология, соціологія и культурология. Современные тенденции в науке и образовании – Варшава: «Diamondtradingtour», 2016. – С. 6 – 10.
Анотація. У статті подано методику викладання уроків літератури рідного краю на основі власного педагогічного досвіду та з’ясовано їх роль у вихованні національної самосвідомості учнів.
7.Кобилко Н. О. Гуманістичний пафос української пригодницької літератури для дітей шкільного віку/ Н.О. Кобилко//Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: (зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)). – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С.72-74.
Анотація. У статті досліджено сильне емоційне начало пригодницької літератури для дітей, її вплив на формування людини нової генерації, а також проаналізовано образи, створені авторами, які несуть важливе ідейне навантаження.
8.Кобилко Н. О. Література рідного краю в контексті вивчення української літератури/ Н. О. Кобилко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 40 с.
Анотація. У книзі подано матеріали до уроків літератури рідного краю на основі власного педагогічного досвіду. Розроблено навчальну програму з літератури рідного краю для учнів 5-9 класів. Уміщено розробки уроків та позакласного заходу для учнів 10 класу.
Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх шкіл, учнів, студентів.

9.Пугач В. В. Роздуми вчителя/ Математика в рідній школі//  Київ: Видавництво «Педагогічна преса» .- 2016. - № 03. - С. 24-27.
Анотація. Стаття надрукована в рубриці «Методика. Досвід. Пошук».
В ній викладені пропозиції щодо введення в курс алгебри 8 класу  способу розв’язання  квадратичних рівнянь на основі теореми, оберненої до теореми Вієта, з подальшим вивченням в 10-11 класах; вивчення півпериметра прямокутника паралелограма при розв’язуванні задач з математики в 5 класі, з геометрії – в 8 класі,з алгебри – в 9 класі. Також вказано , що в підручнику з геометрії  для учнів 8 класу (автор Апостолова) в викладі теми  «Властивості  бісектриси  трикутника» є невідповідність між словесним формулюванням та математичним записом теорем.
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
1.Стус І.А. Розробка уроку з фізики «Око. Вади зору. Окуляри»  [Електронний ресурс] / І.А. Стус // Методичний портал – Вересень 2016 р. – сертифікат №47400. –Адреса публікації : http://metodportal.com/node/47400/.- 
Анотація. Розробка уроку – приклад використання сучасних ІКТ технологій та елементів проектної діяльності учнів, формування ключових компетенцій з предмету.
2.Бала В.Л. Тренінгове заняття «Світ професій і твій вибір» [Електронний ресурс] /В.Л. Бала// Методичний портал – Вересень 2016 р. – сертифікат №47399. – Адреса публікації http://metodportal.com/node/47399 / .
Анотація. Тренінг сприяє усвідомленню вибору майбутньої професії старшокласниками з врахуванням виявлених їх схильностей і задатків.
3.Новікова О.П. /О.П.Новікова// Розробки екскурсій з природознавства для 1 класу «Рідний край». [Електронний ресурс]/О.П.Новікова// Методичний портал - лютий, 2016 р. -Адресапублікаціїhttp://metodportal.com/node/41809) .
Анатоція. Даний  цикл екскурсій дає можливість розширити знання учнів про рослинний і тваринний світ рідного краю, особливості явищ неживої природи  в різні пори року  та народні традиції лікування рослинами.
 4.Новікова О.П. Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення для 3 класу «Бабине літо. Опис за власними спостереженнями».[Електронний ресурс]/О.П.Новікова// Методичний портал- лютий, 2016 р. Адреса публікації  http://metodportal.com/node/41813) . 
Анатоція. Розробка уроку розвитку зв'язного мовлення, який вчить дітей складати текст-опис за власними спостереженнями, формувати вміння послідовно висловлювати думку, розвивати спостережливість,пізнавальну активність.
5.Новікова О.П. Розробка уроку інформатики для 2 класу «Знайомство з поняттями «інформатика», «інформація». Правила поведінки і безпекижиттєдіяльності в комп’ютерномукласі.[Електронний ресурс]/О.П.Новікова//Методичний портал - лютий, 2016 р. - Адреса публікації http://metodportal.com/node/42617 .- Назва з екрана.
Анатоція. Ознайомлення учнів із можливостями комп'ютера та його значення в житті людини, формувати розуміння понять «інформатика» та «інформація».
6.Новікова О.П.  Розробка уроку природознавства для 4 класу «Океани Землі».[Електронний ресурс]/О.П.Новікова// Методичний портал - лютий, 2016 р. - Адреса публікації http://metodportal.com/node/42618).
Анатоція. Розробка уроку , яку можна використати для ознайомлення дітей з географічними поняттями,їх розміщенням на карті півкуль, вчити  дітей працювати з географічною картою, додатковою літературою. У розробці вчитель використовує інформаційно-комунікаційні технології.
7.Новікова О.П. «Знай, люби, бережи!» Екологічний брейн-ринг для учнів 3-4-х класів. [Електронний ресурс]/О.П.Новікова// Методичний портал - березень, 2016 р. -Адреса публікації http://metodportal.com/node/43892).
Анатоція.Позакласний захід з природознавства, спрямований на формування в учнів свідомого ставлення до збереження і зміцнення природних багатств.
8.Новікова О.П. Позакласний захід для учнів 1-2-х класів «У бабусиної казки на гостинах».[Електронний ресурс]/О.П.Новікова//  Методичний портал - березень, 2016 р. -Адреса публікації http://metodportal.com/node/43894).
Анотація. Позакласний захід дає можливість вчителю цікаво і змістовно, доступно ознайомити учнів з перлинами усної народної творчості- казками.
9.Пасічник Г.В. Розробка уроку з зарубіжної літератури для 5 класу «.Теледень: день казки на українськомутелебаченні (за казкоюО.Пушкіна "Казка про мертвуцарівну та сімохбогатирів")    5 кл. [Електронний ресурс] / Г.В.Пасічник// Методичний портал –Січень 2016 р. – сертифікат №46380. – Адреса публікації http://metodportal.net/node/70739.
Анотація. Розробка уроку – приклад використання сучасних ІКТ технологій та елементів проектної діяльності учнів, формування ключових компетенцій з предмету. 
10.Пасічник Г.В. Розробка уроку з української мови для 10 класу«Діалекти та їх стилістичні функції» [Електронний ресурс] /Г.В.Пасічник // Методичний портал –Січень2016 р. – сертифікат №49870. – Адреса публікації http://metodportal.net/node/76726.
Анотація. повторити відомості про діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості; навчити визначати її стилістичну роль у мовленні; удосконалювати вміння стилістично доцільно вживати лексичні засоби мови, уникати лексичних помилок у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.
11.Пасічник Г.В. Розробки уроків з  української літератури для 8 класу «Література рідного краю. В. Затуливітер»[Електронний ресурс] /Г.В.Пасічник // Методичний портал –Січень2016 р. – сертифікат №48871. – Адреса публікації http://metodportal.net/node/76731
Анотація. Поглибити знання учнів про поета-земляка, подати цікаві відомості про літературну Сумщину, виконати ідейно-художній аналіз віршованих творів, удосконалювати вміння аналізувати поезії, розвивати творчу уяву, мислення, збагачувати словниковий запас дітей, викликати в учнів почуття гордості за багату літературну Сумщину, почуття любові до художнього слова, повагу до творчості В.Затуливітра.
 12. Обуховська  Т.Є.Вживання  минулого  неозначеного часу: контрольна робота  з англійської мови у 5 класі [Електронний ресурс]/ Т.Є. Обуховська // Сертифікат № 46599. – Режимдоступу: http://metodportal.com/node/46599. – 
Анотація. Розробка контрольної роботи з англійської мови в 5 класі на тему «Вживання минулого неозначеного часу» має на меті закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал з даної теми.
13.Обуховська  Т.Є.  Вживання модальних дієслів : контрольна робота з англійської мови  у 7 класі [Електронний ресурс] / Т.Є. Обуховська // Сертифікат № 46600. – Режим доступу : http://metodportal.com/node/46600. – 
Анотація. Розробка контрольної роботи з англійської мови в 7 класі на тему «Вживання модальних дієслів» дає змогу закріпити навики вживання модальних  дієслів у  різних типах речень.
14.Обуховська  Т.Є.  Види магазинів. Ступені порівняння прикметників  : урок англійської мови  у 6 класі [Електронний ресурс] / Т.Є. Обуховська // Сертифікат № 46598. – Режим доступу : http://metodportal.com/node/46598. – 
Анотація. Розробка  уроку з англійської мови дає змогу опрацювати тему «Ступені порівняння прикметників»  в цікавих інтерактивних формах з використанням вправ ситуативного характеру

Перелік публікацій з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи педагогічними працівниками району в 2014-2015 н.р.

1. Грицай Л.В. Літературні диктанти. Науково-методичний журнал // Українська мова і література в школах України. Київ: Педагогічна преса - № 3(131) 2014, № 6(135) 2014 – С.46, 35

Анотація. У статтіподається методичний коментар про таку форму контролю знань учнів, як літературний диктант.  У рубриці «Готуємося до ЗНО» й «Методична скарбничка» надруковано цикл літературних диктантів літературного процесу ХІХ-ХХ ст.

2. Грицай Л.В. Життєвий і творчий шлях Григорія Тютюнника. Роман «Вир» - реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни. Науково-методичний журнал // Українська мова і література в школах України. Київ: Педагогічна преса - № 1-2, 2015. С- 48

Анотація. У рубриці «Методична скарбничка» надруковано розробку уроку-портрету на тему: «Роман «Вир» - реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни»

3. Вакула О.П. Моя рідна Україна – я твоя мала частина/ Вакула О.П.Моя рідна Україна – я твоя мала частина:науково- методичний журнал // Усе для роботи вихователю ГПД. Харків: Видавничагрупа «Основа».-2015.- С. 6

Анотація. У статтінаціонально-патріотичного спрямування подається  інформація про символіку України, видатних українців у формі  нетрадиційного уроку виховання  на тему «Моя рідна Україна – я твоя мала частина».

4. Обідець К.О.  Золоте серце /Годиниспілкування. 9–11 класи / Укладач В. М. Андрєєва. — Х. : Вид.група «Основа», 2014. — 128 с. —(Серія «Класнийкерівник»)

Анотація.Проектна робота, яка передбачає етапимоделюваннядосконалихлюдськихякостей.

5.  Кобилко Н. О. Концепт дороги як осмислення життєвого шляху Володимира Затуливітра / Н. О. Кобилко // Актуальні проблеми філології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12-13 грудня 2014 р.). – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 34–39.

Анотація. У статті засобами образної символіки доведено, що ліричний герой поезії Володимира Затуливітра є сам автор. Розширено лексико-семантичне поле концепту дороги, що сприяє розумінню духовного світу митця.

7. Кобилко Н. О. Проектна діяльність як засіб формування творчої особистості учня / Н. О. Кобилко // Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 10–13.

Анотація. У статті доведено, що метод проектів як система цілей, змісту та організації навчання забезпечує активний процес взаємодії учня з навчальним матеріалом та є засобом розвитку творчої особистості як школяра, так і вчителя.

8. Кобилко Н. О. Шкільне методичне об’єднання. Сучасний погляд на аспекти діяльності. Традиції та інновації / Н. О. Кобилко // Актуальні питання сучасної педагогіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 110–113.

Анотація. У статті розкрито головні принципи діяльності шкільного методичного об’єднання вчителів-словесників, доведено, що успішна соціалізація випускника школи залежить від переосмислення таких напрямів, як виховання і самовиховання особистості.

 9. Малежик Н.Є. Глобальні проблеми людства/ Відкритий урок: розробки, технології, досвід // Харків: Видавництво «Плеяда». - 2015. – № 02.- С. 20-23.  

Анотація. План-конспект уроку у формі конференції на заявлену тему, мета якого – ознайомити учнів з поняттям «глобальні проблеми людства»; визначити головні загальнопланетарні проблеми та з’ясувати їх суть і причини виникнення; привернути увагу дітей до ситуації, що склалася у світі; розвивати екологічне мислення .

10.Малежик Н.Є. Глобальні проблеми людства/ Відкритий урок: розробки, технології, досвід // Харків: Видавництво «Плеяда». - 2015. – № 02.- С. 20-23.  

Анотація. План-конспект уроку у формі конференції на заявлену тему, мета якого – ознайомити учнів з поняттям «глобальні проблеми людства»; визначити головні загальнопланетарні проблеми та з’ясувати їх суть і причини виникнення; привернути увагу дітей до ситуації, що склалася у світі; розвивати екологічне мислення .

11. Кузьменко О.М. Розробка уроку з української літератури в 9 класі «Значення  творчості Г.Сковороди» / журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»  // Київ: Видавництво «Плеяди». - 2015.- № 2. – С.106

Анотація. Розробка уроку з  української літератури в 9 класі на тему "Значення творчості Г.С.Сковороди" допоможе підготуватися до узагальнюючого уроку з вивчення творчості Г.С.Сковороди. У розробці використані різноманітні творчі завдання, розраховані на різний рівень підготовки учнів.

12.Колісніченко К.Т. Розробка уроку англійської мови в 7 класі «Найкращий друг» / журнал «Англійська мова та література» // Харків: Видавнича група «Основа».- 2015.- №4-5. – С. 24-26

Анотація. Розробка уроку англійської мови в 7 класі на тему «Найкращий друг» допоможе підготуватися до уроку з теми «Друзі й дружба». У розробці використані різноманітні завдання, ігри, розраховані на різний рівень підготовки учнів.

13.Кузан Л. М. Стаття «Вибір об'єктів праці у процесі навчання старшокласників технології бісерного плетіння» / журнал «Трудова підготовка в рідній школі»// Київ: Видавництво «Педагогічна преса». - 2015.- № 5. – С. 32-41

Анотація. У статті розкриваються критерії вибору об'єктів праці для       розвитку креативності  старшокласників під час вивчення варіативного модуля «Технологія бісерного плетіння на дротяній основі».

14.Кузан Л. М. Творчий проект «Віночок з бісеру» / журнал «Трудова підготовка в рідній школі»// Київ: Видавництво «Педагогічна преса». - 2015.- № 6. – С. 33-37

       Анотація. Розробка творчого проекту «Віночок з бісеру» допоможе підготуватися до вивчення варіативного модуля «Технологія бісерного плетіння на дротяній основі».Використання даної роботи створює необхідну інформаційну основу для формування знань, вмінь та навичок учнів з відповідної теми.

15.Навчально-методичний посібник « Організація та методика проведення уроків фізичної культури з дітьми , які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи » ( розроблений творчою  групою  вчителів фізичної культури при СОІППО, співавтором є Дейкун О.І.) // Суми -2014.

   Анотація. Посібник містить інформацію проведення кроків, позакласних занять, виховних заходів з учнями спеціальної медичної групи, механізм лікувальної дії фізичних вправ при різних захворюваннях та патологіях. Терміни відновлення допуску учнів до фізичного навантаження після перенесення захворювань і травм.

16.Драгун З.П. Виготовлення оберегів / З.Драгун  Позашкільна освіта науково-методичний журнал // Харків: Видавнича група «Основа». – 2014. - №12 (48) - с.31-35.

Анотація. У статті подана розробка комбінованого заняття  з флористики, мета якого передбачає ознайомлення вихованців з народними оберегами: священні знаки та символи роду, обереги та їхсимволи, рослиннасимволікаУкраїни, а такожформування практичних умінь з виготовлення оберегів із природного матеріалу.

17.Драгун З.П. Виготовлення оберегу «Коса» / З.Драгун. Позашкільна освіта науково-методичний журнал  // Харків: Видавнича група «Основа». – 2015. - №6 (54) - с.20-27.

Анотація. У статті подана розробка комбінованого заняття  з флористики, мета якого передбачає ознайомлення вихованців з символікою рослин, способами заготівлі, зберігання природного матеріалу та формування вмінь виготовляти оберіг «Коса» з рослинного матеріалу.

18.Драгун З.П. Виготовлення панно / З.Драгун. Позашкільна освіта науково-методичний журнал  // Харків: Видавнича група «Основа». – 2015. - №2 (50) - с.25-27.

Анотація. У статті подана розробка практичного заняття  з флористики в якому представлена технологіявиготовлення панно з нетрадиційногоматеріалу.

19.Логвиненко Н. І.Організація позакласної роботи з української мови та літератури//Педагогічна трибуна.- 2012.-№ 4(67).-С. 14-15

Анотація.  У статті подано основні аспекти позакласної роботи з української мови та літератури.

20.Логвиненко Н. І. Посадіть калину коло серця//Педагогічна трибуна.- 2013.- № 11(86).- С.14-15.

Анотація. У статті описано хід підготовки та захисту проекту «Калина в житті українців».

21.Логвиненко Н. І. Конспект уроку української мови «Неповне речення. Тире в неповному реченні» (8 клас)//Українська мова і література в школах України.- 2015.-№ 7-8.- С.86-91.

Анотація. У розробці подано систему вправ репродуктивного й творчого характеру на основі культурологічної змістової лінії «Дивосвіт Катерини Білокур».

22.Логвиненко Н. І. Підсумковий урок з теми «Правопис прикметників»          (6 клас)//Українська мова і література в школах України.- 2015.-№ 12.- С.29-35.

Анотація. У розробці подано систему вправ, які можна використати під час проведення підсумкового уроку «Правопис прикметників» у 6 класі.

23.Логвиненко Н. І. Нас об’єднує «Соняшник»//Педагогічна трибуна.- 2015.- № 10(109).- С.8-9.

Анотація. У статті описано значення Всеукраїнської гри «Соняшник» та особливості її  проведення в Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

24.Вінницька В.С. Біологічне й соціальне в природі людини. / В.С. Вінницька. Біологія: науково-методичний журнал №12 (квітень 2015) // Харків: Видавнича група «Основа». – 2015. С. – 4

Анотація. Сучасний підхід розв’язання проблемних питань; використання різних форм і методів роботи на уроках біології.

25.Вінницька В.С. Принципи роботи ендокринної системи. / В.С. Вінницька. Біологія: науково-методичний журнал №4-5 (лютий 2015) // Харків: Видавнича група «Основа». – 2015. С. – 3

Анотація. На конкретних прикладах показати використання: пізнавального практикуму, «Мозкового штурму», комп’ютерної презентації; вчити дітей робити логічні висновки.

Інтернет - видавництва

  1. Кузьменко О.М. Збірник диктантів з української мови 6 клас / Методичний портал // http://metodportal.com/node/29058. - 2014. 

Анотація. У збірнику розкриваються широкі можливості використання різноманітних форм і методів активізації знань учнів при проведенні диктантів, які сприятимуть ефективнішому засвоєнню вивченого,виробленню стійких умінь і навичок застосування їх на практиці, розвитку свідомого ставлення до праці, самостійності творчого мислення. Даний збірник тематично узгоджений з програмою з української мови для 6 класу загальноосвітньої школи відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392.

2.Кузьменко О.М. Плани-конспекти уроків з вивчення творчості Т.Шевченка (5 клас) /

Методичний портал // http://metodportal.com/node/29071. - 2014. 

Анотація. Розробки уроків з української літератури у 5 класі з вивчення творчості Т.Г.Шевченка відповідають вимогам нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти. Містять різноманітні форми і методи роботи. Розраховані для роботи з учнями, що мають різний рівень навчальних досягнень.

3.  Кузьменко О.М. «Творча вітальня» (з досвіду роботи з обдарованими учнями)/ Методичний портал // http://metodportal.com/node/29069. - 2014. 

Анотація. Досвід роботи з обдарованими учнями. що пишуть поезію, прозу."Творча вітальня" презентує творчість таких учнів.

4.Сулига П.Г. Посібник з фізики «Тематична атестація з фізики» /

 Методичний портал // http://metodportal.com/node/34526. - 2015. 

 Анотація. Запропоновані завдання для тематичної атестації учнів доповнять можливості учителя фізики вибрати завдання різних рівнів складності.

5. Мусієнко О.В. Трудове навчання. Картки до уроків трудового навчання по темі «Витинанки» 2-3 клас / Методичний портал// http://metodportal.com/node/31357.  -  2015.

 Анотація. Посібник містить картки із завданнями з трудового навчання по темі «Витинанки» для 2-3 класу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року. Такі картки дають змогу ефективно вирішувати предметно-практичні завдання уроку. Крім шаблонів, на картках учні знайдуть матеріал із золотої скарбниці усної народної творчості ( мудрослів’я, загадки, прикмети, скоромовки, потішки, народні дитячі ігри тощо) на різні теми.

6.   Мусієнко О.В.  Свято прощання з букварем 1 клас / Методичний портал // http://metodportal.com/node/34150. - 2015. 

Анотація. Метою виховного заходу є створення святкової атмосфери, піднесеного настрою, радості за свої перші перемоги завдяки "Букварю", викликати бажання гарно вчитися й отримувати знання за допомогою книг.

 До виховного заходу створена мультимедійна презентація.

7.Мусієнко О.В. Розробка  уроку математики у 1 класі «Розв’язування задач на різницеве порівняння та збільшення  числа на кілька одиниць. Ламана лінія»

 / Методичний портал // http://metodportal.com/node/33563. - 2015. 

Анотація. Урок  математики «Розв’язування задач на різницеве порівняння та збільшення  числа на кілька одиниць. Ламана лінія» побудований на матеріалі про сім'ю, національні традиції українців.

 До уроку створена  мультимедійна презентація.

8. Мусієнко О.В.  Фрагмент уроку позакласного читання у 2 класі «Цікаві історії та справжні факти» / Методичний портал // http://metodportal.com/node/40839. - 2016. 

Анотація. Розробка даного фрагменту уроку містить цікаву інформацію, яку вчителі можуть використати для формування в учнів допитливості, спостережливості, бажання здобувати нові знання.

 До уроку створена мультимедійна презентація.

9.Михайленко Т.М. Презентація до уроку з української літератури в 6 класі «Федько-халамидник. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Образи Федька і Толі» / Методичний портал // http: //metodportal.com/node/39350.  – 2015.

 Анотація. Презентація до уроку з української літератури в 6 класі «Федько-халамидник. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Образи Федька і Толі» допоможе учням розібратися в складнощах характерів та вчинків героїв оповідання, проаналізувати образи хлопчиків, навчити дітей робити порівняльну характеристику героїв художнього твору. У презентації використані різноманітні творчі завдання, розраховані на різний рівень підготовки учнів.

10.Михайленко Т.М. Інтелектуальна гра «Кращий знавець української мови»

/ Методичний портал // http: //metodportal.com/node/39348.  – 2015.

Анотація.Інтелектуальна гра «Кращий знавець української мови» допоможе узагальнити й систематизувати  знання учнів з рідної мови, перевірити інтелектуальний розвиток дітей, виявити рівень і якість знань з вивчених мовних тем. Її можна проводити до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, після вивчення окремих розділів.

11.Михайленко Т.М. Дидактичний матеріал із української мови «Мистецтво бути здоровим»

/Методичний портал // http: // metodportal.com/node/37453. – 2015.

 Анотація.Комплексні завдання для учнів 5 – 11 класів з української мови, які розраховані на вивчення самостійних частин мови, простого й складного речення, прямої мови, цитати. Дані завдання й вправи повинні не лише поглибити грамотність учнів, а й розширити поняття про здоров'я; сформувати уявлення про те, що здоров'я значною мірою залежить від самих учнів; узагальнити знання школярів про складові компоненти їжі, про корисну їжу та її позитивний вплив на збереження й зміцнення здоров'я дорослих і дітей; учити учнів повсякденно піклуватися про стан свого здоров’я.

12.Михайленко Т.М. Розробка уроку з української мови в 7 класі на тему «Уживання сполучників сурядності у простому й складному реченнях» / Методичний портал //http: //metodportal.com/node/37454.  – 2015.

 Анотація. Розробка уроку з української мови в 7 з використанням здоров'язберігаючих технологій містить різноманітні форми та методи роботи. Розрахована для роботи з учнями, що мають різний рівень навчальних досягнень.

13.Мовчан Галина Вікторівнаhttp://metodportal.com/node/32702 №0000/32702. 12.02.2015. Математика. 

Прийоми роботи з учнями 5 класу при переході до якісного впровадження Державного стандарту освіти.

Анотація.Коли вчителі перестануть учити, учні нарешті зможуть учитися .
Ларошфуко, французький письменник

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей учитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті. Тому орієнтиром змісту
освіти є розвиток життєвої компетентності учнів.

14.Ковальова Ганна Олексіївнаhttp://metodportal.com/node/32321 №0000/32321. 02.03.2015. 

Тема: Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок по темі
„Рівняння“.

 Анотація: Вказати на характерні помилки, допущені в контрольній
роботі, прокоректувати їх, систематизувати розв’язування рівнянь, задач з теми „Рівняння“.Тип уроку: Урок узагальнення і систематизації знань .

15.Марія Бірюковаhttp://metodportal.com/node/26247 № 0000/26247 05.03.2014. Українська мова, 3 кл.. Особистісно орієнтоване навчання – вимога сучасності

Анотація:
Одним з головних завдань, що стоять перед освітою, є забезпечення подальшого становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, загальний всебічний розвиток. А тому, щоб набути необхідних у дорослому житті компетентностей, учень уже в школі має вчитися самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

 

Вхід для адміністратора