Відділ освіти Великописарівської районної державної адміністрації

Міжнародне дослідження якості освіти PISA

Розвиток системи освіти загалом та її окремих рівнів не можливий поза отриманням усіма зацікавленими суб’єктами актуальних і достовірних даних щодо її стану та якості на конкретних часових зрізах і в динаміці.

Саме тому в чинному Законі України «Про освіту» питанням забезпечення якості освіти присвячено спеціальний розділ, де визначено мету, складники системи й форми забезпечення якості освіти в Україні.

Одним із заходів забезпечення й підвищення якості освіти визначено моніторинг якості освіти.

На сьогодні Український центр оцінювання якості освіти відповідає за організацію і проведення двох моніторингових досліджень:

  • загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи»;
  • міжнародного дослідження якості освіти PISA (цикли 2018, 2021 років).

Міжнародне дослідження якості освіти PISA, яке майже 20 років тому започаткувала Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), є одним із найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі. На сьогодні в дослідженні беруть участь понад 80 країн. Їхні урядовці довіряють результатам PISA і використовують їх для прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти. Україна долучилася до PISA в циклі 2018 р.

 Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти розміщений на сайті Сумського ОІППО в розділі «PISAПрограма міжнародного оцінювання учнів»

У цьому звіті представлено детальну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни, станом на 2018 р., а також про ті чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності українських учнів / студентів. З огляду на те, що провідною галуззю PISA-2018 було читання, у звіті особливу увагу зосереджено на тому, що саме читають українські учні / студенти, які викладацькі практики найпосутніше впливають на формування читацької грамотності. Крім того, у звіті на підставі аналізу результатів України в PISA-2018 й дієвих міжнародних практик окреслено конкретні пропозиції щодо політик, реалізація яких має сприяти зменшенню розриву в навчальних досягненнях українських учнів / студентів різних категорій і забезпечити підвищення якості загальної середньої освіти в Україні загалом.« повернутися до списку новин