A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та спорту Великописарівської селищної ради

Публічна інформація

Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

- письмово за адресою: вул. Ярослава Мудрого,1. Велика Писарівка, Сумської області  42800;

- усно  (кабінет провідного спеціаліста Відділу освіти та спорту Великописарівської селищної ради, 2 повех, за адресою вул. Ярослава Мудрого 1, Велика Писарівка, Сумської області);

- телефоном за номером:  -

- електронною поштою за адресою:   vpsviddilosviti2021@gmail.com

Форми запитів на інформацію можна отримати в Відділі освіти та спорту Великописарівської селищної ради на 2 поверсі  (у провідного спеціаліста Відділу освіти та спорту)

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації в Відділі освіти, молоді та спорту Великописарівської селищної ради – Головченко Ірина Іванівна

Номенклатура справ

Наказ про експертну комісію

ПУБЛІЧНІ ОБГОВОРЕННЯ

План оптимізації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради на 2021-2022 роки (№1586 восьмої сесії восьмого скликання Великописарівської селищної ради від 21.07.2021 року «Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради на 2021-2022 роки»)

Рішення про внесення змін  до рішення №1586 восьмої сесії восьмого скликання Великописарівської селищної ради від 21.07.2021 року «Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради на 2021-2022 роки»

Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо трансформації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради

Проєкти рішень 

Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо трансформації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради

 

21.07.2021 року                                                смт Велика Писарівка

 

1.Виноситься на громадське обговорення питання про трансформацію мережі закладів освіти на території Великописарівської селищної ради, відповідно до Законів України про "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" Протоколу №1 засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку освіти Великописарівської селищної ради від 25.06.2021 (протокол №1 від 25.06.2021) та 15.07.2021 (протокол № 2 від 15.07.2021). 25 червня 2021 року рішення №1586 восьмої сесії першого пленарного засідання восьмого скликання від 21.07.2021 року "Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти Великописарівської селищної ради на 2021-2022 роки":

1) перепрофілювання (зміна типу) Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи Великописарівської селищної ради Сумської області. Адреса: 42800, Сумська область, Охтирський район, смт. Велика Писарівка, вул. Шкільна, будинок, 6 (ЄДРПОУ – 24012278) у Великописарівський ліцей імені І.М. Середи у складі якої:

- початкова школа;

- гімназія;

- Філія Великописарівського ліцею імені І.М. Середи Братеничанська початкова школа (з дошкільним підрозділом);

- Філія Великописарівського ліцею імені І.М. Середи Попівська гімназія (з початковою школою та дошкільним підрозділом);

- Філія Великописарівського ліцею імені І.М. Середи Добрянська гімназія (з початковою школою та дошкільним підрозділом).

- шляхом створення філії Великописарівського ліцею імені І.М. Середи Пожнянська початкова школа Ф.В. Митрофанова з (дошкільним підрозділом).

2) перепрофілювання (зміна типу)Ямненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.О. Мусієнка Великописарівської селищної ради Сумської області у Ямненську гімназію імені І.О. Мусієнка у складі якої початкова школа. Адреса: 42807, Сумська область, Охтирський район, с. Ямне, вул. Широка,1 (ЄДРПОУ24012924)

3) реорганізація:

- шляхом припинення діяльності юридичної особи Вільненського навчально-виховного комплексу: закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Великописарівської селищної ради Сумської області. Адреса: 42820, Сумська область, Великописарівський район, с. Вільне, вул. Першотравнева, 18 (ЄДРПОУ – 24013378)

- шляхом створення Філії Філії Ямненської гімназії імені І.О. Мусієнка Вільненська гімназія (з початковою школою та дошкільним підрозділом).

4) реорганізація:

- шляхом припинення діяльності юридичної особи Тарасівського навчально – виховного комплексу: закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Великописарівської селищної ради Сумської області. Адреса: 42825, Сумська область, Охтирський район, с. Тарасівка, вул. Сумська (24012930);

- шляхом створення Філії Ямненської гімназії імені І.О. Мусієнка Тарасівська початкова школа (з дошкільним підрозділом).

Найменування організатора громадського обговорення Великописарівська селищна рада.

2. Мета: врахування думки жителів Великописарівської селищної ради щодо трансформації мережі закладів освіти на території Великописарівської селищної ради.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики. Основними завданнями розвитку системи освіти Великописарівської селищної ради на 2021 рік є охоплення навчанням і вихованням дітей, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально - технічної бази закладів освіти. 

Питання оптимізації залишається актуальним для галузі освіти протягом останніх років. Аналіз мережі закладів освіти змушує шукати раціональні форми функціонування та розвитку як дошкільної, так і загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення. 

Трансформація закладів освіти має вирішити важливі соціально-освітні завдання: підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування закладів освіти територіальної громади, покращення доступу дітей до якісної освіти незалежно від місця проживання, ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

3. Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”. Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

 У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

 Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Закон України «Про освіту» (ст. 25)

Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Конституція України (ст. 143)

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 

4. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо реорганізації закладів освіти Великописарівської селищної ради - Великописарівський селищна рада та відділ освіти, молоді та спорту Великописарівської селищної ради.

5. Строк, місце, час проведення громадських слухань, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників – громадські слухання відбудуться в смт Велика Писарівка вул. Ярослава Мудрого, 1, 27 липня 2022 року о 10.00 год.

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону  для подання пропозицій (зауважень) – Великописакрівська селищна рада рада, смт. Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9-А, e-mail: vp-selrad@ukr.net, тел. 380953603789.

7.  Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 1 року з дати опублікування повідомлення про його проведення.

8. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення – Великописакрівська селищна рада рада, смт. Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9-А, e-mail: vp-selrad@ukr.net, тел. 380953603789.

9.  Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Жарка Вікторія Сергіївна – перший заступник селищного голови.

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Великописарівської селищної ради.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в обговоренні щодо трансформації закладів освіти Великописарівської селищної ради.

Вхід для адміністратора